Category Archives: Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva neziskových účtovných jednotiek

Spracovanie a vedenie účtovníctva

Okrem spracovania účtovníctva pre podnikateľov sa naša účtovná kancelária venuje aj spracovaniu účtovníctva neziskových organizácií a občianskych združení. V tomto článku chceme čitateľovi priblížiť formy neziskových účtovných jednotiek ako aj dopad správneho výberu účtovnej sústavy. Najčastejšie formy neziskových účtovných jednotiek V bežnej praxi sa stretávame s rôznymi typmi neziskových účtovných jednotiek. Medzi tie najznámejšie patrí: NADÁCIA – ich fungovanie […]