KOMPLEXNÉ VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Viesť podvojné účtovníctvo, ak vaša firma rýchlo rastie, býva čoraz zložitejšie. Časom každý úspešný podnikateľ stojí pred rozhodnutím, či vytvoriť vo firme vlastné finančné oddelenie, alebo nechá účtovanie na externých profesionáloch. Pokiaľ ste sa rozhodli pre druhé riešenie, sme tu pre vás. Vedenie podvojného účtovníctva zabezpečíme pre malé a stredné firmy. Poskytujeme kompletný outsourcing účtovného oddelenia, rozsah práce je však samozrejme na vzájomnej dohode.

Pre účtovnú jednotku účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva zabezpečujeme:

 • Vedenie účtovných kníh:
  • Účtovného denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky.
  • Hlavnej knihy, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky (syntetické a analytické účty podľa účtového rozvrhu).
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe.
 • Vedenie účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH.
 • Vedenie účtovnej evidencie o majetku.
 • Vedenie pokladničnej knihy.
 • Mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta.
 • Vyhotovenie účtovnej závierky.
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO.

 

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva

 

Mzdové účtovníctvo

Vedenie mzdovej agendy a výpočet miezd

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva

 

Daňové poradenstvo

Odborné rady v oblasti daňovníctva

POTREBUJETE PORADIŤ V ÚČTOVNEJ OBLASTI?

Zavolajte alebo nám napíšte. Sme pripravení vám pomôcť.

Informácie pre Vás

Svoje know how si nenechávame pre seba. Prečítajte si naše tipy a triky z oblasti účtovníctva, daní, miezd a financií.

VŠETKY ČLÁNKY