Category Archives: Daň z príjmov

Kedy môže právnická osoba darovať 2% a kedy iba 1% zaplatenej dane?

daňové poradenstov

Uvedenú problematiku upravuje §50 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania […]