Najčastejšie otázky DUOFin

Základné

Kde pôsobíte?

Kanceláriu máme v administratívnej budove POND na Rybničnej ulici 40/F v Bratislave na 1. poschodí.

Pôsobíte aj mimo Bratislavu?

Áno, portfólio firiem je z rôznych kútov Slovenska, od Bratislavy, cez Bánovce nad Bebravou až po Humenné. Vieme spracovať účtovníctvo spoločnosti bez ohľadu na jej sídlo.

Kam a ako doručiť doklady na zaúčtovanie?

V prípade. že sa rozhodnete spolupracovať pri vedení účtovníctva s našou spoločnosťou, preberanie dokladov si vieme individuálne nastaviť podľa požiadaviek a preferencií klienta. Doklady je možné doniesť osobne k nám do kancelárie v administravívnej budove POND na Rybničnej 40/F
v Bratislave alebo zaslať doporučene poštou. Doklady vieme vyzdvihnúť aj prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo v rámci Bratislavy osobne. Doklady k zaúčtovaniu je možné ukladať aj online na OneDrive, kde každému klientovi vytvoríme priečinok.

Ako budeme spolu komunikovať?

Výber komunikácie nechávame na klientovi, podľa toho aká forma komu viac vyhovuje. Môžte nás kontaktovať e-mailom na adresu duofin@duofin.sk alebo na telefónnom čísle +421 908 227 641, prípadne cez kontaktný formulár na našej webovej stránke alebo osobne na adrese našej spoločnosti.

Aké účtovné programy používate?

K našej práci pre spracovanie účtovníctva využívame hlavne tieto účtovné programy:

  • Omega (Kros) – podvojné účtovníctvo
  • Alfa plus (Kros) – jednoduché účtovníctvo
  • Olymp (Kros) – mzdové účtovníctvo
  • Pohoda (Stormware) – podvojné a mzdové účtovníctvo

Skúsenosti však máme aj s inými účtovnými programami ako:

  • MRP
  • Profit365
  • a iné

 

Sú potrebné osobné stretnutia každý mesiac?

Osobné stretnutia s klientom každý mesiac nie sú nevyhnutné, ak to nevyžadujete vy ako klient. Ak však k vysvetleniu konkrétnej problematiky v oblasti účtovníctva, miezd alebo daní nepostačuje komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, radi sa s klientom stretneme osobne. Osobné stretnutia však určite odporúčame našim klientom v pravidelných časových cykloch, aby sme ich informovali o stave účtovníctva, priebežných výsledkoch hospodárenia a vysvetlili si prípadne otázky.

O službách

Môžete namiesto mňa komunikovať s úradmi a poisťovňami?

Áno, na základe úradne overenej plnej moci, ktorá nám je udelená klientom vieme v jeho mene komunikovať s finančnou správou, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. V prípade Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne je klient pridaný na našu GRID kartu. V prípade zdravotnej poisťovne Union a Dôvera sú prístupy vydávané na konateľa konkrétnej spoločnosti. Na základe osobitnej požiadavky klienta vieme spravovať aj jeho schránku www.slovensko.sk

Dokedy je potrebné doručiť doklady k zaúčtovaniu?

V zmluve o vedení účtovníctva máme určené, že klient je povinný doručiť doklady, resp. uložiť doklady na One Drive do 15. dňa nasledujúceho po skončení mesiaca, za ktorý sa účtovníctvo spracováva.

Vediete účtovníctvo online?

Účtovníctvo nevedieme online, ale snažíme sa využívať všetky dostupné nástroje a aplikácie tak, aby mal klient prehľad o výsledku hospodárenia, aktuálnej daňovej povinnosti DPH, záväzkoch a pohľadávkach (napríklad cez „Prehľady z účtovníctva“ v aplikácií www.ikros.sk. Pravidelným ukladaním prehľadov do zložky klienta na One Drive. Ak má klient zavedené účtovníctvo v online ekonomickom softvéri Profit365, vieme v jeho vedení pokračovať.

Viem si pozrieť svoje údaje aj keď nemám účtovný program?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Musím si podať daňové priznanie sám alebo ho podáte za mňa?

Na základe plnej moci si na naše ID pridáme klienta na portáli finančnej správy. Klient nemusí nikam chodiť, ani nič vybavovať. XML súbory nahrávame v mene klienta na portál finančnej správy my. Po ich odoslaní sú podaný dokument a potvrdenka o podaní uložené do príslušnej zložky klienta na One Drive.

Čo odo mňa potrebujete k vypracovaniu daňového priznania?

V prípade, ak pre klienta vypracovávame jednorázovo daňové priznanie typu A alebo typu B, je mu osobitne zaslaný zoznam konkrétnych dokladov, ktoré potrebujeme k spracovaniu daňového priznania. Napríklad v prípade priznania typu B pri uplatnení paušálnych výdavkov sú to: vystavené faktúry, bankový výpis vo formáte PDF a XML, výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, informácia o tom, komu si klient praje venovať svoje 2% daní a iné.

Čo potrebujete k vedeniu účtovníctva?

K spracovaniu mesačného účtovníctva a podaniu DPH priznaia potrebujeme od klienta tieto doklady:

– vystavené faktúry / v prípade využívania aplikácií www.ikros.sk alebo www.superfaktura.sk si dáta sťahujeme sami

– prijaté faktúry (zálohové faktúry, tkz. doklady k prijatej platbe, vyúčtovacie faktúry)

– hotovotné dokady tkz. bločky

– bankový výpis vo formáte PDF a XML

– výstupy z platobných brán, najmä v prípade vedenia účtovníctva pre eshopy

– iné doplňujúce doklady ako sú poistné zmluvy, splátkové kalendáre, úverové zmluvy, licenčné zmluvy

Čo potrebujete k vedeniu mzdového účtovníctva?

K správnemu vedeniu mzdového účtovníctva je nevyhnutné, aby nám zo strany klienta bola doručená evidencia pracovného času, neprítomnosti, čerpanie dovolenky a iné doplňujúce informácie. V prípade klientov s menším počtom zamestnancov je ideálne dochádzku zamestnancov sledovať v Exceli. V prípade klientov s väčším počtom zamestnancov je možné náš softvér prepojiť priamo s dochádzkovým systémom.

https://www.kros.sk/olymp/import-dochadzky/