Ak nám chcete zveriť svoje účtovníctvo a máme spravovať vaše dane, bude dobré ak sa vám predstavíme. Toto je náš príbeh.

DUOFin, s.r.o. sme založili v r. 2012. Už niekoľko rokov predtým sme si však účtovaním pre firmy zarábali ako živnostníci. Od samého začiatku sa venujeme tomu čo vieme, a v čom sme naozaj dobrí – vedeniu účtovníctva, spracovaniu miezd a daňovému poradenstvu.

Účtovníctvo sme študovali v rokoch 2004 – 2009 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Popri škole, od roku 2007, sme pracovali pre viaceré spoločnosti, často ako hlavní účtovníci. Už počas štúdia sme tak všetku teóriu mohli okamžite testovať v praxi a nájsť si vlastný spôsob, ako svoje vedomosti zúročiť. Absolvovali sme desiatky odborných školení u renomovaných školiteľských spoločnosti. Dávame si záležať na tom, aby sme sa kontinuálne vzdelávali aj teraz. Legislatíva sa mení a my s ňou musíme držať krok.

Vďaka viac ako 13 ročnej praxi máme bohaté skúsenosti s vedením účtovníctva pre všetky druhy spoločností. Účtovníctvo spracúvame živnostníkom, spoločnostiam s ručením obmedzením, akciovým spoločnostiam, družstvám, pozemkovým spoločenstvám vlastníkov, združeniam FO, ale aj občianskym združeniam a nadáciám.

Profesionálne a komplexne spracujeme čokoľvek z oblasti účtovníctva, od paušálnych výdavkov, cez daňovú evidenciu, jednoduché a podvojné účtovníctvo, ale aj mzdy, daňové priznania k dani z príjmu (A,B), daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, daňové priznania k motorovým priznaniam a mnoho iných činnosti súvisiacich s vašim podnikaním alebo inou činnosťou, kde budete potrebovať odborné finančné rady.

Svoje podnikanie staviame na dôvere, inováciách a spoľahlivosti.

avatar muža

Ing. Rastislav Pohanka
Founder/Účtoník

„Účtovník je tvor, ktorý vyrieši majiteľovi problém, o ktorom nevedel, spôsobom, ktorý nepochopí“

Ing. Lucia Pohanková DUOFin

Ing. Lucia Pohanková
CEO/ Hlavný účtovník

„Skoro všetky ženy vedú podvojné účtovníctvo: roky delia dvoma a cenu sukne vynásobia dvoma.“

POTREBUJETE PORADIŤ V ÚČTOVNEJ OBLASTI?

Zavolajte alebo nám napíšte. Sme pripravení vám pomôcť.

Informácie pre Vás

Svoje know how si nenechávame pre seba. Prečítajte si naše tipy a triky z oblasti účtovníctva, daní, miezd a financií.

VŠETKY ČLÁNKY