DUOFin VÁM GARANTUJE

Naše referencie

S firmou DUOFIN s.r.o. spolupracuje naša firma STROJBET s.r.o.od roku 2015. Po celý čas nám ukazujú svoj plne profesionálny prístup k svojej práci ako aj ľudský k nám svojim zákazníkom. Kedykoľvek zastihnuteľný, odborne zdatný kolektív v účtovníctve ale aj v mzdovej agende, serióznosť a rýchla reakcia na zmeny legislatívy je u nich samozrejmosťou. Firmu DUOFIN s.r.o. vrelo odporúčam.

Mária Bendová / STROJBET s.r.o.

DUOFin, s.r.o. vedie moje účtovníctvo od vzniku spoločnosti. Od začiatku ukázali ich odbornosť a prehľad v oblasti účtovníctva. Pomohli nám po účtovnej stránke  nastaviť a prepojiť fakturačný a skladový systém s e-shopom, vysvetlili princípy fakturácie a režimy DPH. Čo sa mi však páči najviac, že nemusím nosiť doklady, stačí ich elektronickú verziu nahrať do priečinka na OneDrive, ktorý mi vytvorili a oni sa postarajú o zvyšok.

Marian Gaľo / konateľ Gaľo, s.r.o.

So spoločnosťou DUOFin, konkrétne Luciou Pohankovou, sme začínali spolupracovať pred viac ako 13-timi rokmi a už vtedy disponovala vysokou odbornosťou, prehľadom v oblasti účtovníctva a aj daní. Môžete sa na nich 100 % -ne spoľahnúť a nemusíte sa obávať o správnosť Vášho účtovníctva a daňových priznaní

Dušan Šedina / predseda Výrobného družstva Dolina

Naše služby

Svojou odbornosťou, vzdelaním a skúsenosťami poskytujeme široké portfólio služieb v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd, daňového poradenstva a odborného finančného poradenstva.

Naši spokojní klienti