Zmena účtovnej kancelárie s nami bolieť nebude

bez problemová zmena účtovnej kancelárie

Zmena účtovníka, či účtovnej firmy je vec, ktorej sa chce vyhnúť asi každý, kto podniká. Na prvý pohľad ide o komplikovaný proces, ktorý ku každodenným povinnostiam pridá ďalšiu várku úloh. Pokiaľ však nie ste so svojou účtovnou firmou spokojní, prípadne sa ten, kto sa vám staral o účtovníctvo rozhodol odísť do dôchodku, či skončil s účtovnou činnosťou, nečakajte a účtovníka zmeňte. Prechod je možný kedykoľvek a kvalitná účtovná firma si drvivú väčšinu byrokracie zariadi sama tak, že vás bude zaťažovať iba minimálne.

Kedy zmeniť účtovníka

Ak vám účtovník z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, radšej ho zmeňte hneď ako neskôr. V ideálnom prípade je najlepšie urobiť tak na začiatku účtovného obdobia, teda niekedy na prelome rokov. V takomto prípade stačí ak pôvodný účtovník podá daňové priznanie k dani z príjmov a nový účtovník plynule nadviaže svojou prácou od prvého dňa nového účtovacieho obdobia.

Ideálny scenár však nastáva málokedy a niekedy je nutné prejsť k novému účtovníkovi hneď. Pre nás v  DUOFin ani to nie je problém. Máme za sebou niekoľko takýchto „okamžitých“ prechodov a vždy sme všetku agendu prebrali korektne a bez problémov. Tu však treba dodať, že žiaden zákon vášmu bývalému účtovníkovi neprikazuje odovzdať aj databázu z účtovného softvéru. My to však robíme. Zakladáme si na korektných vzťahoch a považujeme za správne, aj po ukončení vzťahu poskytnúť údaje aj v inej ako papierovej forme, čiže buď priamo databázu, ak nový účtovník používa rovnaký softvér, alebo aspoň poskytneme export účtovného denníka v XLS, ktorý si následne nový účtovník ľahko importuje do vlastnej aplikácie.

Ako zmeniť účtovníka

Ako sme už napísali vyššie. My zabezpečíme, aby váš prechod k nám bol úplne hladký a vy s ním nemali žiadnu prácu navyše. Budeme od vás potrebovať najmä kontakt na pôvodného účtovníka s ktorým už doladíme detaily prevzatia účtovnej agendy. Urobíme všetko pre to, aby celý prechod išiel mimo vás.

Čo všetko potrebujeme pre plynulé prevzatie účtovníctva

Môže sa zdať, že je toho veľa, ale takmer všetko čo potrebujeme na prevzatie účtovníctva dokáže vygenerovať účtovný softvér.

Potrebovať budeme najmä tieto údaje:

Personalistika:

 1. Mzdový́ list každého zamestnanca za celé pracovné obdobie
 2. Kartu zamestnanca a čísla účtov
 3. Prehľad zrážok, exekúcii, evidenciu a zostatky k aktuálnemu dátumu.
 4. Prehľad vymeriavacích základov
 5. Prehľad neprítomností zamestnanca
 6. Priemerný zárobok zamestnanca na účely preplácania dovolenky a sviatkov
 7. Zostatok dovolenky z minulých období
 8. IČZ pridelené sociálnou poisťovňou, VS pri zdravotných poisťovniach
 9. Informácie o elektronických prístupoch na jednotlivé poisťovne

Účtovníctvo:

 1. Účtovnú závierku a daňové priznanie za posledný ukončený daňový rok
 2. Kalkuláciu dane za ostatný rok
 3. Hlavnú knihu analytickej evidencie so zostatkami na jednotlivých účtoch
 4. Účtovný denník za ostatný rok v XLS
 5. Inventarizačný zápis
 6. Saldokontá účtov 314,311,324,321, prípadné iných, na ktorých bolo účtované
 7. Leasingy a úvery
 8. Zmluvy súvisiace s činnosťou
 9. Karty majetku
 10. Spoločenskú zmluvu, resp. iné relevatné doklady k zostatkom vo vlastnom imaní
 11. Iné

Čo ak bývalý účtovník nespolupracuje

Nie vždy sa však so starou účtovnou firmou rozídete v dobrom a stávajú sa aj prípady, kedy po zmene, bývalý účtovník jednoducho odmietne spolupracovať. Ani to však nie je neprekonateľnou prekážkou a poradíme si aj s takouto situáciou. Len to bude samozrejme trvať o niečo dlhšie a je to prácnejšie. Nijako nás to však neobmedzuje v plynulom prevzatí celej agendy.

Vyberte si DUOFin a vaše účtovníctvo bude v správnych rukách

Ak sa rozhodujete pre zmenu účtovnej firmy, vyberte si nového účtovníka nielen podľa toho, koľko práce urobí, ale aj podľa referencií a komunikácie. My máme s našimi klientami nadštandardné vzťahy a zakladáme si na transparentnosti. Prechod k nám zabezpečíme kompletne bez vašej pomoci a ak sa raz rozhodnete od nás odísť, dostanete od nás všetku agendu a aj výstupy nad rámec zákonných náležitostí.