KOMPLEXNÉ VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVO

Jednoduché účtovníctvo má síce v názve slovo jednoduché, ale niekedy vie poriadne potrápiť. Ak sa vám s ním nechce pravidelne bojovať, zverte ho nám. Vedenie jednoduchého účtovníctva ponúkame živnostníkom, osobám vykonávajúcim slobodné povolania, aj neziskovým organizáciám. Rozsah poskytovaných služieb závisí na vzájomnej dohode.

Pre účtovnú jednotku účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva zabezpečujeme:

 • Účtovanie v týchto účtovných knihách:
  • v peňažnom denníku,
  • v knihe pohľadávok,
  • v knihe záväzkov,
  • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.
 • Vedenie účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • Vyhotovenie účtovnej závierky
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

 

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva

 

Mzdové účtovníctvo

Vedenie mzdovej agendy a výpočet miezd

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva

 

Daňové poradenstvo

Odborné rady v oblasti daňovníctva

POTREBUJETE PORADIŤ V ÚČTOVNEJ OBLASTI?

Zavolajte alebo nám napíšte. Sme pripravení vám pomôcť.

Informácie pre Vás

Svoje know how si nenechávame pre seba. Prečítajte si naše tipy a triky z oblasti účtovníctva, daní, miezd a financií.

VŠETKY ČLÁNKY