Ako kvalitný účtovník zlepší vaše podnikanie?

kvalitné a odborné vedenie účtovníctva

Beriete účtovníctvo ako nutné zlo a myslíte si, že nijako neprispieva k rozvoju vášho biznisu? Mýlite sa. Kvalitný účtovník vaše podnikanie zdvihne na úplne nový level a nie, naozaj tým nemyslíme len „optimalizáciu“ daní.

Účtovníctvo nie je iba o účtovaní faktúr. Je to komplexný proces, ktorý, ak dobre funguje, dokáže výrazne ovplyvniť aj chod iných procesov vo firme. Sme si istí, že aj ten podnikateľ, ktorý účtovníctvo berie len ako príťaž, by dokázal rozoznať dobrého účtovníka. Neviete ako? Prečítajte si čím vám účtovník môže pomôcť k tomu, aby sa vám ľahšie podnikalo.

Kvalitný softvér je základ

Účtovníci, ktorí berú svoju prácu seriózne používajú kvalitný účtovný softvér. Na konkrétnej značke príliš nezáleží ak účtovník program dobre pozná a vie s ním pracovať. Každý preferuje to riešenie, ktoré mu vyhovuje a s ktorým je zžitý. Ak totiž účtovník softvér dokonale ovláda, časová, ale aj finančná úspora je naozaj veľká.

Podnikateľ si, pokiaľ využíva služby externého účtovníka, môže byť istý, že pri správnom používaní účtovného softvéru neplatí za manuálne prepisovanie údajov, ale za efektívne odvedenú účtovnú prácu. Na druhej strane treba dodať, že v žiadnom prípade neplatí, že dobrý softvér robí dobrého účtovníka. Nestačí do firmy kúpiť „to najlepšie“ a nechať účtovníka juniora, aby robil zázraky. Je to o skúsenostiach a správnom využití funkcií, ktoré účtovná aplikácia ponúka.

Trendy existujú aj v účtovníctve

Účtovník, ktorý má svoju prácu rád a berie ju vážne, sleduje trendy v účtovníctve. Účtovníctvo sa, podobne, ako mnoho iných odvetví, mení a vyvíja najmä smerom online. Mať kvalitný účtovný softvér je dnes základom, ale vedieť ho využívať tak, aby bol efektívne prepojený s ďalšími systémami, ktoré sa využívajú vo firme, respektíve, ktoré umožnia, aby sa dali využiť aj dáta z externých zdrojov, je vítaná nadstavba.

Spomeňme len takú jednoduchú vec, akou je online fakturácia. Ak využívate na fakturáciu niektorú z online aplikácií, je vhodné ju správne prepojiť s účtovným softvérom. Výsledkom sú hodiny ušetrenej práce. O tom, ako pomáha prepojiť účtovný softvér priamo s platformou eshopu, budeme určite písať v niektorom z našich nových článkov.

Zmeny v legislatíve a dodržiavanie termínov

Jednou z najdôležitejších vecí v podnikaní sú termíny. Na tom sa asi zhodneme – odvody, dane, mzdy… a ďalšie, a ďalšie veci, ktoré treba držať v hlave. A to ani nespomíname to, že ak sa konečne niečo naučíte a zvyknete si, tak sa zmení legislatíva a ste opäť na začiatku. Toto môžete kompletne nechať na pleciach účtovníka.

Ekonomika je dynamicky sa vyvíjajúce prostredie a zmien v termínoch a legislatíve býva veľa. Dobrý účtovník, alebo dobrá účtovná firma, myslia za vás a včas vás upozornia, že je potrebné vyriešiť konkrétne záležitosti. Mnoho z nich dokonca kompletne zastrešia za vás, bez toho, aby ste sa nimi museli zaoberať. A vám ostane viac času napríklad na strategické rozhodovanie.

Chyby a ich náprava

Chyby sa dejú a robí ich každý z nás. V živote, v podnikaní, v účtovníctve. Aj ten najlepší podnikateľ robí chyby, verte nám. Dôležité je mať pri sebe ľudí, ktorí vám pomôžu chyby napraviť. Ak urobíte chybu, budete veľmi, veľmi radi ak máte účtovníka, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Zázraky nedokážu ani tí najlepší, ale tí, ktorí sú skutočne dobrí a majú svoju prácu radi, vedia ako minimalizovať dopady na financie vášho podnikania. Jednoducho nájdu cestu ako vám pomôcť a nenechajú vás v štichu. Náprava nedostatkov a hľadanie riešení je dôležitou súčasťou práce každého účtovníka, ale len naozajstní majstri svojho remesla to dokážu urobiť tak, aby najoptimálnejšie riešenie nestálo vašu firmu nič navyše.