• DUOFin s.r.o.

Naša firma poskytuje svoje služby od roku 2009, jedná sa teda o mladú a dynamickú firmu pod vedením Ing. Lucie Pohankovej, ktorá vyštudovala Odbor Účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a má niekoľko ročnú prax vo vedení účtovníctva.

AKO PRACUJEME

Klient si môže zvoliť rôzne varianty organizácie činnosti. Buď preberáme účtovné doklady a iné podklady u klienta v dohodnutých termínoch v jeho vlastných priestoroch alebo nám ich klient môže priniesť do našej kancelárie. Spracovanie účtovníctva zabezpečujeme vo vlastných priestoroch na vlastnom softvéri. Doklady sa po mesačnej uzávierke spolu s výstupmi opäť v dohodnutých termínoch vracajú klientovi alebo na jeho žiadosť po dohode ostávajú u nás.

PRE KOHO TU SME

Pracujeme pre spoločnosti a podnikateľov pôsobiacich v rôznych oblastiach (stavebníctvo, veľkoobchod, maloobchod, výrobné činnosti, reklamné služby…), tak pre živnostníkov ako aj pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace na tuzemskom trhu a aj na trhu EÚ.