Služby nakúpené cez mobil – ich účtovanie a uplatnenie práva na odpočet DPH.

ako si uplatiť dph so služieb kúpených cez mobil

Určite sa aj Vám stalo, že ste si bez mobil zakúpili lístok na MHD alebo uhradili parkovné cez SMS. Mnohí majitelia firiem si vôbec neuvedomujú, že na správne zaúčtovanie a hlavne uplatnenia práva na odpočet DPH nestačí faktúra od mobilného operátora. Ako je vidieť na obrázku nižšie, faktúra obsahuje informáciu o počte zakúpených lístkov, ale v rozpise DPH sú tieto lístky uvedené „ mimo režim DPH“, nakoľko samotný operátor nie je poskytovateľom danej služby.

orange faktura so službou cez mobil
Služby cez mobil – ako si uplatniť DPH

Skúsme teda nahliadnuť do zákona o dani z pridanej hodnoty

K uplatneniu práva na odpočet dane musí mať platiteľ aj faktúru, ktorej obsah je bližšie špecifikovaný v § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty.

V súlade s § 74 ods. 3 zákon o DPH sa za zjednodušenú faktúru považuje aj doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátene dane nie je viac ako 100 eur. Pre zjednodušený doklad platí, že nemusí  obsahovať  údaje o príjemcovi tovaru alebo služby.

Faktúra však musí obsahovať identifikačné údaje poskytovateľa služby.

 

Čo je alebo nie je v tomto prípade daňovým výdavkom z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Daňovým výdavkom je síce výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

V §19 ods. 3 k) zákona o dani z príjmov sa ale ďalej uvádza, že daňovým výdavkom je daň z pridanej hodnoty, ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok. Ak však na uplatnenie DPH máme nárok a neurobíme tak, nemôžeme takúto DPH považovať za daňový výdavok. Skúsme si položiť pár otázok: Vieme z faktúry od mobilného operátora, kto nám službu dodal? Vieme či je platiteľ DPH? Vieme, či v cene parkovného je voči nám aj uplatnená DPH?

Ako môžete získať doklad o kúpe lístka na MHD?

Doklad o zakúpení cestovného lístka si viete jednoducho vytlačiť na:

https://www.smslistky.sk/dpb

Cestujúcemu je umožnený, prostredníctvom zadania telefónneho čísla použitého na nákup SMS cestovného lístka a overovacieho kódu, prístup do systému, ktorý obsahuje kompletný zoznam vydaných SMS cestovných lístkov pre dané telefónne číslo. Potvrdením výberu SMS cestovného lístka alebo daného časového obdobia sa zobrazí elektronický daňový doklad, s možnosťou tento si vytlačiť.

Cestovný lístok MHD a uplatnenie DPH
Cestovný lístok – ako si uplatniť DPH

Ako na to?

 • Zadajte vaše telefónne číslo v tvare +4219XXYYYYYY a 11-miestny overovací kód z vášho lístka, napríklad rwq4uph7kv1.
 • Z ponuky si vyberte lístok, ktorý chcete vytlačiť.

Ako môžete získať doklad o zaplatení parkovného cez SMS?

SMS lístok za parkovanie cez mobil
Uplatnenie DPH s parkovacieho lístka kúpeného cez SMS

Ak na zakúpenie parkovného lístka používate aplikáciu zaparkuj.to, všetky svoje platby a doklady k ním si viete jednoducho stiahnuť z vašej aplikácie (platbu kartou, SMS, dokonca aj cez parkovací automat). Ak ste však za parkovné zaplatili formou SMS, bez využívania vyššie uvedenej aplikácie, na stiahnutie dokladu musíte navštíviť stránku:

https://www.smslistky.sk/parking/

Čo v prípade, ak som cez mobilného operátora zakúpil inú službu?

Aj podľa informácií  na stránkach jednotlivých operátov, platí, že „daňový“ doklad vydáva obchodník, u ktorého ste si digitálny obsah zakúpili. Údaj o platbe vo vašej faktúre od mobilného operátora má informatívny charakter.

Postup na získanie dokladu za službu nakúpené cez GooglePlay:

Ak žijete v jednej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsku alebo Maroku, môžete požiadať o faktúru s daňou z pridanej hodnoty (DPH) za nákupy, v ktorých vám bola účtovaná táto daň. O faktúru s DPH za tieto nákupy požiadajte v službe Google Payments.

 1. Prihláste sa na stránke pay.google.com pomocou svojho účtu Google.
 2. Kliknite na transakciu, za ktorú chcete dostať faktúru.
 3. V dolnej časti podrobností transakcie kliknite na možnosť Stiahnuť faktúru s DPH.
 4. Môže sa zobraziť výzva, aby ste zadali niekoľko informácií, ako je vaša úplná adresa alebo daňové identifikačné číslo.
 5. Kliknite na položku Uložiť.
 6. Zobrazí sa odkaz, z ktorého si môžete stiahnuť faktúru.

Poznámka: Počas prvých pár dní nasledujúceho mesiaca môžete požiadať o faktúru za predchádzajúci mesiac. Spracovanie vašej žiadosti môže trvať až 24 hodín.

Zdroje:

 1. Zákon o dani z príjmov
 2. Zákon o dani z pridanej hodnoty
 3. orange.sk
 4. bdp.sk
 5. support.google.com