Personálna a mzdová agenda – zverte ju do rúk odborníkov

vedenie personálne a mzdovej agendy

Ak by sme mali vybrať najpodceňovanejšiu súčasť našej práce, nemusíme dlho rozmýšľať – personálna a mzdová agenda. Veď podnikateľ si pomyslí „Čo na tom môže byť zložité?“ Každý mesiac mzdárka vyráta tú istú mzdu, pripraví výplatnú pásku a ide sa ďalej. Niet snáď väčšieho omylu…

Ak aj vy chcete hodiť výplaty a prácu so zamestnancami na vašu úbohú účtovníčku, ešte počkajte. Máme pár argumentov, prečo by pre vás mohlo byť výhodnejšie, nechať si mzdy a personalistiku spravovať externou firmou.

Mzdy a personalistika sú možno najdynamickejšie sa meniace súčasti účtovníckeho remesla. Azda nikde nie je toľko legislatívnych zmien ako v tejto oblasti. A aj riziko omylu je tu pomerne veľké. Zamestnávateľ má totiž voči zamestnancom povinností habadej a zabudnúť na niektorú z nich môže byť poriadne drahé. Všetky nájdete napríklad tu, odporúčame uvariť si k čítaniu kávu, zoznam je dlhý.

Pokuty za zmeškané lehoty na prihlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne tiež nie sú malé, a navyše okolo prihlasovania nových zamestnancov koluje kopec nepravdivých informácií.

Legislatíva hovorí, že nových zamestnancov na jednotlivé fondy sociálneho poistenia sú zamestnávatelia povinní prihlásiť pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu ich činnosti. Sociálna poisťovňa teda netoleruje žiadnu sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, ako sa mylne niektorí zamestnávatelia domnievajú. Tú umožňuje len zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (od 1. 1. 2018), ale nie zákon o sociálnom poistení. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje po skončení poistného vzťahu odhlásiť zamestnanca do ôsmich dní od zániku poistenia.

Podobne, ako je to pri prihlásení zamestnanca, aj samotný zamestnávateľ je povinný prihlásiť sám seba do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Na prihlásenie, resp. odhlásenie zamestnanca môžu zamestnávatelia okrem SMS, faxu a elektronickej pošty využiť tiež mobilnú aplikáciu dostupnú pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení Android a iOS. Takéto prihlásenie však musia do troch dní potvrdiť zaslaním riadneho Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez e-Služby Sociálnej poisťovne. Bez zaslania RLFO je predbežná registrácia neplatná. Takto hovorí web Sociálnej poisťovne.

Je potrebné na to dávať pozor, ak totiž výkaz nezašlete hneď, stávate sa okamžite dlžníkmi. Ak máte skúsenú mzdárku, máte vyhraté, ak nie, a žiadnu nepoznáte, skúste sa obrátiť napríklad na nás. Radi vám pomôžeme.

Nezaoberáme sa však len každomesačným vypracovaním miezd a personalistiky. Na základe plnej moci za vás vybavíme aj prístupy na jednotlivé inštitúciesociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad, atď. Vy sa tým ani nemusíte zaoberať. Prihlasovať sa následne budete pomocou grid karty.

Súčasťou našej práce pre klientov je samozrejme aj každoročné vydávanie potvrdení o príjmoch a vypracovanie ročných zúčtovaní dane.

Pri našej práci sa snažíme našich klientov zaťažovať čo najmenej a preto využívame užitočné aplikácie. Pri mzdách a personalistike napríklad pracujeme s aplikáciou MyJob, ktorú si obľúbite aj vy.

Táto aplikácia pomáha so zabezpečenou komunikáciou medzi nami a zamestnancami, majiteľom firmy, vedúcimi, jednoducho so všetkými, s kým je to potrebné. Je určená pre bezpečnú komunikáciu o citlivých údajoch a je plne v súlade s GDPR.

S MyJob nemusíte heslovať dokumenty s obsahom citlivých osobných údajov. Komunikácia je zabezpečená a k dokumentom sa dostanú len príjemca alebo odosielateľ dokumentu. Heslo do aplikácie si zadá zamestnanec sám a ak ho zabudne, čo sa stáva, dokáže si ho sám obnoviť, nemusí zakaždým chodiť na mzdové oddelenie. Najlepšie je, že zamestnanec všetko dokáže ovládať cez mobil, alebo tablet, takže má svoje údaje k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek.

Hľadáte si kvalitnú účtovnú kanceláriu pre spracovanie miezd? Sme tu pre vás a mzdy a personalistiku vám vyriešime k vašej spokojnosti. Stačí sa ozvať.