CENNÍK

Základná sadzba za položku v jednoduchom účtovníctve je 0,60 €
a základná sadzba za položku v podvojnom účtovníctve je 0,90 €.
Uvedené ceny sú iba orientačné.

Konečná a presná cena bude upresnená na základe individuálneho posúdenia potrieb, rozsahu a alternatív spolupráce. Každému klientovi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od typu služby, počtu položiek, počtu zamestnancov a iných parametrov.

Vstupné údaje o klientovi získavame na základe vyplneného dotazníka.

UVEDENÝ DOTAZNÍK VÁM NA VAŠE POŽIADANIE ZAŠLEME >

V cene účtovníctva pre klienta je zohľadnené účtovné a ekonomické poradenstvo v bežnom roku a zastupovanie pri kontrolách daňového úradu a poisťovní. Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym zákazníkom.