Site icon DUOFin s.r.o.

Zmena výšky minimalnej mzdy od 1.1.2024

hodnota minimalnej mzdy v bankovkách

Aká bude minimálna mzda v roku 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Oznámenia č. 372/2023 Z.z. dňa 27.09.2023 oznámilo zvýšenie minimálnej mzdy platnej od 1.1.2024. Nové sadzby sú stanovené nasledovne:

Pri viac zmennej prevádzke sa mení aj výška minimálnej hodinovej mzdy.  Prehľad minimálnej hodinovej mzdy pri viac zmennej prevádzke v tabuľke:

Minimálna mzda v roku 2024 vo viaczmennom režime pracovného času

MINIMÁLNA MZDA A JEJ DOPAD NA MINIMÁLNE MZDOVÉ POŽIADAVKY OD 1.1.2024

Zamestnávatelia, ktorí nemajú mzdy svojich zamestnancov stanovené v kolektívnej zmluve, sú povinní poskytnúť svojim zamestnancom mzdu aspoň vo výške minimálnej mzdy určenej pre danú kategóriu náročnosti práce.

Toto znamená, že zamestnávatelia musia mať pre každú pracovnú pozíciu určenú kategóriu náročnosti práce, ktorá sa odvíja od komplexnosti, zodpovednosti a náročnosti daného miesta v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti uvedených v Zákonníku práce.

Poznámka:

Minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce platí len pre zamestnancov v pracovnom pomere. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd mimo pracovného pomeru majú nárok iba na minimálnu mzdu.

Postup pri určení výšky minimálnych mzdových požiadaviek v roku 2024:

V roku 2024 dochádza k zmene výpočtu minimálnych mzdových požiadaviek oproti roku 2023. Pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 50 eur.

Hodinový minimálny mzdový nárok

Pre danú kategóriu náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín sa vypočíta ako 1/174 z minimálnej mzdy určenej pre zamestnancov s mesačnou mzdou.

Uvádzame prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňa náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín.

 

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňa náročnosti práce

MZDOVÉ ZVÝHODNENIA PLATNÉ OD 1.1.2024

Od 1. júna 2023 sa výška niektorých mzdových zvýhodnení určuje percentuálne z hodinovej minimálnej mzdy, podobne ako to bolo pred rokom 2021.

Nižšie uvádzame prehľad výšky mzdových zvýhodnení platných od 1.1.2024:

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2024 je stanovená percentuálnou sadzbou z minimálnej mzdy za hodinu.

Prehľad výšky príplatkov k minimálnej mzdy 2024

Ak máte otázky týkajúce sa výpočtu miezd alebo potrebujete odbornú pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť. Ponúkame profesionálne služby v oblasti mzdového účtovníctva, ktoré vám zaručia presné a spoľahlivé výsledky. Kontaktujte nás ešte dnes a získajte odbornú pomoc, ktorú si zaslúžite.

Exit mobile version