Účtovné a daňové poradenstvo

lorem ipsum dolor sit amet

PORADENSTVO

Spoločnosť DUOFin, s.r.o. poskytuje pre klientov aj:

 • poradenstvo pri založení účtovnej jednotky
 • vybavenie daňovej registrácie,
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z daňového hľadiska,
 • zastupovanie pri daňových kontrolách a pri kontrolách z poisťovní,
 • vypracovanie finančných a ekonomických analýz klientov,
 • kalkulácie, finančné plánovanie,
 • tvorba podnikovej stratégie – pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov,
 • daňová optimalizácia – navrhovanie optimalizačných postupov na zníženie celkového daňového zaťaženia spoločnosti,
 • daňový audit – podrobná dokladová kontrola účtovníctva a vyčíslenie základu dane,
 • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov,
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť finančného účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Základným cieľom je poskytovať služby tak, aby účtovná evidencia bola vedená v súlade so zákonom o účtovníctve a s ostatnými súvisiacimi predpismi. Našou prioritou je, aby účtovná závierka poskytovala presné informácie v zrozumiteľnej forme podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov.