Referencia a garancie

REFERENCIE

V rámci referencií nepovažujeme za korektné oznamovať mená našich klientov.

Je zaužívanou obchodnou zvyklosťou, že mená obchodných partnerov a klientov podliehajú obchodnému tajomstvu. Podľa nášho názoru by uverejnenie mien klientov nebolo v súlade s princípmi profesionálnej zodpovednosti zakotvenej v etickom kódexe účtovníkov.

GARANCIA

Našim klientom garantujeme:

  • úsporu finančných nákladov,
  • flexibilitu,
  • spoľahlivosť,
  • odbornosť,
  • lojálnosť,
  • diskrétnosť.