Mzdové účtovníctvo

Vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy obsahuje nasledovné činnosti:

Mzdové účtovníctvo

Vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy obsahuje nasledovné činnosti:

  • vedenie personálnej agendy spoločnosti po jednotlivých zamestnancoch,
  • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
  • spracovanie mesačných výplat zamestnancov našich klientov,
  • vypracovávanie mesačných výkazov za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
  • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov,
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov,
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
  • vedenie mzdových listov
  • vyhotovovanie Evidenčných listov dôchodkového poistenia,
  • vyhotovovanie zápočtových listov,

a ďalšie činnosti podľa požiadaviek klienta